• Đăng nhập / Đăng ký

Giá Hyundai Santa Fe tại TP. Hồ Chí Minh

 • SantaFe 2.4 Xăng Tiêu Chuẩn(Xăng) 1,116,400,000 đ*
  Giá đại lý 995,000,000 đ
  Phí trước bạ (10%) 99,500,000 đ
  Phí đăng kiểm 340,000 đ
  Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000 đ
  Phí cấp biển số 20,000,000 đ
  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) 0 đ
  Giá lăn bánh tại TP. Hồ Chí Minh : 1,116,400,000 đ*
 • SantaFe 2.2 Dầu Tiêu Chuẩn(Dầu Diesel) 1,182,400,000 đ*
  Giá đại lý 1,055,000,000 đ
  Phí trước bạ (10%) 105,500,000 đ
  Phí đăng kiểm 340,000 đ
  Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000 đ
  Phí cấp biển số 20,000,000 đ
  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) 0 đ
  Giá lăn bánh tại TP. Hồ Chí Minh : 1,182,400,000 đ*
 • SantaFe 2.4 Xăng Đặc Biệt(Xăng) 1,275,900,000 đ*
  Giá đại lý 1,140,000,000 đ
  Phí trước bạ (10%) 114,000,000 đ
  Phí đăng kiểm 340,000 đ
  Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000 đ
  Phí cấp biển số 20,000,000 đ
  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) 0 đ
  Giá lăn bánh tại TP. Hồ Chí Minh : 1,275,900,000 đ*
 • SantaFe 2.2 Dầu Đặc Biệt(Dầu Diesel) 1,347,400,000 đ*
  Giá đại lý 1,205,000,000 đ
  Phí trước bạ (10%) 120,500,000 đ
  Phí đăng kiểm 340,000 đ
  Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000 đ
  Phí cấp biển số 20,000,000 đ
  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) 0 đ
  Giá lăn bánh tại TP. Hồ Chí Minh : 1,347,400,000 đ*
 • SantaFe 2.4 Xăng Cao Cấp(Xăng) 1,325,400,000 đ*
  Giá đại lý 1,185,000,000 đ
  Phí trước bạ (10%) 118,500,000 đ
  Phí đăng kiểm 340,000 đ
  Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000 đ
  Phí cấp biển số 20,000,000 đ
  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) 0 đ
  Giá lăn bánh tại TP. Hồ Chí Minh : 1,325,400,000 đ*
 • SantaFe 2.2 Dầu Cao Cấp(Dầu Diesel) 1,391,400,000 đ*
  Giá đại lý 1,245,000,000 đ
  Phí trước bạ (10%) 124,500,000 đ
  Phí đăng kiểm 340,000 đ
  Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000 đ
  Phí cấp biển số 20,000,000 đ
  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) 0 đ
  Giá lăn bánh tại TP. Hồ Chí Minh : 1,391,400,000 đ*
 • SantaFe 2021() 21,900,000 đ*
  Giá đại lý 0 đ
  Phí trước bạ (10%) 0 đ
  Phí đăng kiểm 340,000 đ
  Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000 đ
  Phí cấp biển số 20,000,000 đ
  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) 0 đ
  Giá lăn bánh tại TP. Hồ Chí Minh : 21,900,000 đ*

Giá Hyundai Santa Fe tại TP. Hồ Chí Minh

Hyundai Santa Fe có giá khởi điểm từ 21,900,000đ cho phiên bản SantaFe 2021. Giá cao nhất là 1,391,400,000đ cho phiên bản SantaFe 2.2 Dầu Cao Cấp. Hãy ghé thăm đại lý gần nhất để có các chính sách ưu đãi tốt nhất.

Phiên bản Giá lăn bánh
SantaFe 2.4 Xăng Tiêu Chuẩn1,116,400,000 đ*
SantaFe 2.2 Dầu Tiêu Chuẩn1,182,400,000 đ*
SantaFe 2.4 Xăng Đặc Biệt1,275,900,000 đ*
SantaFe 2.2 Dầu Đặc Biệt1,347,400,000 đ*
SantaFe 2.4 Xăng Cao Cấp1,325,400,000 đ*
SantaFe 2.2 Dầu Cao Cấp1,391,400,000 đ*
SantaFe 202121,900,000 đ*

Các mẫu xe phổ biến

So sánh